Archiv pro rubriku: Fyzika 8.B

F8 – Elektrický obvod, proud

pá 4.5.18 test – uč. str 98 až 121

Elektrický obvod, druhy, značení, zdroje napětí – galvanické články,

 Elektrický proud – úvod, osobnosti, video proud a odpor,
co je to?, podrobněji co je proud,

náměty k pokusům – elektrické jevy Elektrostatika 1, pokusy 2, pokusy v obraze 3, elektrostatika s brčky 4, elektroskop,

Měření el. proudu a napětí v el. obvodech, DÚ – přinést zdroj el. – baterii, citron…

zábavný test – trénink, zdroje napětí, uč  str. 133, pomerančpokusy z chemie – fyziky, pokusy z fyziky – svítící jablka,

F8 – zvukové jevy

Zápis v sešitě,  (Zdroje zvuku, prostředí a rychlost zvuku,)
Rezonance – videa a pokusy, baraka – text zajímavosti,
Vlnění – druhy a vznik, VÝROBKYzviditelni zvukové vlny,

Ultrazvuková levitace, hlas a sklenicešíření zvuku AJ,
vlnění – voda kapka,

příprava k testu – test nanic,
zvuk – ecyklopedie fyziky, kmitání strun kytary, výroba reproduktoru, virtuální klávesy,

co je a co umí zvuk – kroužek fyziky, otestuj svůj sluch – kdy uslyšíš zvuk? –frekvence,
zvuky zvířat pro děti, zápis zvuku na magnetofonovou pásku + princip reproduktoru,

zvuky lidí – Baba Yetu, zvuky vesmíru,

F8 – Meteorologie otázky

Meteorologie, F8, zadání k testu, referátu
1) Co je to meteorologie?
2) Co je to atmosféra a z čeho se skládá?
3) Které základní meteorologické prvky znáš a čím je měříme?
4) K čemu slouží Beaufortova Stupnice?
5) Jaké znáš druhy srážek a čím je měříme?
6) Uveď základní zdroje znečištění vzduchu a příklady.
7) Popiš druhy ozonu dle výskytu a vlivu na život.
8) K čemu slouží skleníkový efekt?

F8 – Meteorologie

Meteorologie  a atmosféra – studium,  sledované prvky a přístroje,
otázky k testu  23.3. – formou domácí práce – referátu s obrázky.
(kdo nedodá, napíše si ve škole 23.3.), možno zaslat emailem do čt večera.

Meteorologická stanice Holešov – přístroje, měření
předpověď počasí,

křížovka a referát na 1čku – březen!!! (ne červen)

video – skleníkové plyny1, skl. efekt krátce, klimatické změny,
ozonova vrstva, ozon a ozonova díra, skl. ef. – projekt,
přízemní ozon, vítejte na Zemi – info více,

F8 Tepelné motory

Studijní materiály, ukázky a popis – motory, příprava na test
Tepelné motory – studium, filmy, obrázky,

PDF materiál_2, ZÁŽEHOVÝ MOTOR, obrázky k nalepení,
PDF materiál_3, VZNĚTOVÝ motor, obr., stručný text
(pozor na chyby v textu)

 pořad ČTV – čerpání vody, Parní stroj v hornictví ČR-SR,

Parní stroj, pohyblivé schéma, Pod parou – prodej modelů, stavebnic,
DDÚ. Referát na téma netradiční motory – poslední možný termín odevzdání
web parní stroje, jak vyrobit – děti,

vyberte si níže z příkladů, najdete další?
Stirlingův motor – výrobaScuderiOPOCAtkinsonRBRWankelR9M,
Další druhy motorů – dokončení, motory proudovéraketové,

výroba pístů, výroba zapalovacích svíček,

F8 – Skupenství látek

změny skupenství – popis dějů,
TÁNÍ,   TUHNUTÍ,   VYPAŘOVÁNÍ A další,
Tajenka na jedničku (referát jen na jeden přístroj dle výběru),

ukázka – var vody ve vývěvě, zkapalněný plyn – zajímavosti, tlak a var vody,

příklady sublimace a desublimace v praxi, suchý led – video s pokusy
test – možné vyzkoušet

F8-Teplo

Teplo – na čem závisí?, kris-kros + referát – na jedničku, Prac. list na 1,
2 řešené příklady, výklad a více řešených příkladů, zkušební příklady,

Tepelná výměna těles, Kalorimetrická rovnice, příprava na test,
Laboratorní práce – podobné řešené příklady s vysvětlením,
prázdný formulář LP,

tepelná výměna prouděním a zářením, – zápis do sešitu,
led-var-pára v 1 zkumavce, pokus s balonkem, voskem,
horká a studená voda – pokus,

solární elektrárna – záření, solar power plant, tepelné čerpadlo, zásobník,

F8 – Druhy energií a její přeměny

Řešení a souhrn – PŘEMĚNY A DRUHY ENERGIÍ, příprava na test !,

Pohybová energie, polohová energie tělesa – prezentace,zápis v sešitě
Domácí práce, energie a kalorie – kolik spálíme úklidem?

DÚ: zajistit pomůcky na VÝROBU KATAPULTU: krabice, špejle, lepenka, gumičky, nůžky, plastová malá lžička – pro skupinu, katapult pro malé, snadné druhy katapultů AJ,
jednotka co propojuje Energie,

na jedničku: kris kros a ref, výrobky a pokusy – video,
Celkové opakování a zápis,