Archiv pro rubriku: Ekologie

Eko. 9. – Ochrana přírody v Praze a ČR

Závěrečné referáty z Ekologie. termín odevzdání 13.6.2019
pak hodnocení 5 !!!
* Min rozsah: A4, okraje 1 cm, písmo 12 b.
* 2 obrázky – mapka, kde se oblast nachází a obr. z dané oblasti,       zajímavost apod.
* podpis, třída, škola, datum, zdroje

(pro tř. 9.B) –vybrat si chráněnou oblast v Praze
Praha – odkaz ke studiu a referátům, (přírodní památku, horu, les, údolí, skály, mokřady apod.)

(pro tř. 9.A) – vybrat si chráněnou krajinnou oblast v ČR
ochrana v ČR obecně, mapka, přehled míst,
národní parky, CHKO,
seznam vybraných míst v kabinetu…

Eko 9. – Etologie

Etologie – vysvětlení, obrázky, příklady – hodně studia,
Do školy – etologie, ET Psa, ptáci – dokument,
prezentace ke studiu k testu,

Dokument – zamilovaná zvířata, projekt etologie, kočka,
Imprinting – Aj

otázky k testu:

1. Co je to etologie?
2. Kdo se zabýval vývojovými zákony (evolucí)?
3. Podrobné vysvětlení vrozeného instinktivního chování živočichů poskytl: a) I.P.Pavlov b) Nikolaas Tinbergen c) Ernst Mayr
4. Uvedené výrazy správně přiřaď k
a) chování podmíněnému látkovou výměnou
b) dorozumívání živočichů
příjem potravy a/b, zvuková a/b, vyprazdňování a/b, dýchání a/b, dotyková a/b, zraková a/b, chemická a/b, řízení tepelné výměny a/b
5. Kdo se zabýval studiem chování živočichů?
a) Konrád Lorenz b) Charles Darwin
c) Jan Evangelista Purkyně
6. Uveď 3 příklady chování ochranného (obranného).
7. Když se netopýři shlukují do větších skupin, aby udrželi teplotu těla, jedná se o: a) zděděné chování b) chování podmíněné látkovou výměnou c) naučené chování
8. Neoplozené samičky nočních motýlů lákají svými feromony samečky ze vzdálenosti 10 km. Jde o: a) naučené chování b) způsob dorozumívání c) útěk
9. Zaškrtni v nabídce výraz, který je označením pro vrozené chování?
a) instinkt b) echolokace c) metabolismus d) reflex
10. Označ název zvláštní chemické látky, pomocí které se dorozumívají především samci a samice zástupců různých druhů hmyzu. a) hormon b) pesticid c) erytrocyt d) feromon