Archiv pro rubriku: Anglický jazyk 5.A

Nová slovní zásoba – Animals

Hezký den,

TN_smallstále procvičujeme přítomné časy a rozdíly mezi nimi: co se děje právě teď, co probíhá v tuto chvíli, NOW (přítomný čas průběhový) a naopak, co se opakuje, co je pravidelné nebo má obecnou platnost, EVERY DAY (přítomný čas prostý). To je hlavní gramatický cíl celého 5. ročníku a dětem se bude velmi hodit, když si znalost těchto dvou časů zafixují a přejdou s touto znalostí do 6. ročníku.

Při poslechu se věnujeme vlastnostem jednotlivých bytostí a věcí. Nejvíc zvířatům. Slovní zásobu, která je v učebnici na konci každé lekce jsem opatřil českým přepisem výslovnosti (fonetický zápis) a najdete ji zde: Animals 5.

Děti také mají několik textů o zvířatech, se kterými jsme pracovali v několika hodinách, a u nichž budu zkoušet čtení a překlad (červenka, gorily, tučňák), ale po domluvě je možné si vybrat text vlastní.

Klidné, snad konečně opravdu jarní, dny!

TN

Shops

Hezký den,

TN_smallpo krátkém mezičase, kdy jsme probírali slovní zásobu týkající se vánoc, dárků, a dalších věcí spojených s oslavami, jsme se začali věnovat také tématu nakupování a obchodů. V příloze naleznete další „balík“ slovní zásoby i s česky přepsanou výslovností.

V gramatické oblasti se i nadále věnujeme přítomným časům (metodiku naleznete níže). Tyto základní gramatické časy vytvářejí důležitý základ, ze kterého pak následně vycházejí další gramatické časy. Jejich zvládnutí je tedy velmi důležité.

Ve druhém pololetí jsme se také začali intenzivněji věnovat poslechu rodilých mluvčí s porozuměním.

Shops – slovní zásoba (PDF)

Present continuous – přítomný čas průběhový

Hezký den,

TN_smalls dětmi jsme začali novou gramatickou kapitolu, jíž je přítomný čas průběhový. Tímto časem vyjadřujeme to, co právě probíhá, co se v tuto chvíli děje. Jde o čas složený, čili využijeme zářijové opakování časování slovesa být (I am, You are, etc.) a přidáme plnovýznamové sloveso s koncovkou -ING (I am playing football). pritomny-cas-prubehovy (PDF – metodika).

Měly by umět utvořit kladnou oznamovací větu, větu zápornou a otázku a to v obou číslech a všech osobách.

Děti by také měly znát slovní zásobu týkající se různých míst a to zejména z učebnice na straně 13. (cvičení 3, včetně základních předložek: in, at).

Hodně síly!

TN

Jobs

Hezký den,

TN_smalls dětmi se nyní věnujeme povoláním a zaměstnáním: kdo a kde pracuje a co je náplní této práce. Děti by také měly umět říci, jaké zaměstnání by chtěly vykonávat, tedy vazbu se slovesem WANT TO (I want to be a docotor = chci být doktor, I want to help people = chci pomáhat lidem, I want to work in hospital = chci pracovat v nemocnici), kterou variantně obměňují. Kombinujeme tedy se slovesy, která jsou k dispozici v předchozím článku.

Zde je přehled povolání, které by děti, měly znát: jobs (PDF).

Mnoho úspěchů

TN

Present simple tense – Přítomný čas prostý

TN_smallHezký den,

začali jsme s dětmi probírat „opravdovou“ gramatiku a to přítomný čas prostý. V příloze připojuji základní metodiku tvoření kladné oznamovací věty, otázky a záporu v tomto gramatickém čase: present-simple-tense-pritomny-cas-prosty (PDF).

slovesa-5-aTaké připojuji seznam základních sloves:

verbs-5-a (PDF).

Všechna tahle slovesa daly děti sami dohromady, jáje pouze zapsal. Ani se nám skoro nevešla na tabuli!

Věnujeme se také první lekci v učebnici a to zejména tvoření a zodpovídání otázek (domácí úkol odpovědi na otázky na straně 8, ať už za Lucy nebo za sebe.

Děti by také měly znát základní tázací částice: when, where, why, what, who, how a jejich české významy. Tyto tázací částice stojí ve větě ještě před pomocným slovesem DO/DOES, tedy úplně na začátku celé otázky.

Hezké dny