Archiv autora: Jan Steinbauer

F8 – Teplo

Teplo – na čem závisí?,
Prac. list na 1zkušební příklady na 1,
2 řešené příklady, výklad a více řešených příkladů,

Tepelná výměna těles, Kalorimetrická rovnice, příprava na test,
Laboratorní práce – podobné řešené příklady s vysvětlením,
prázdný formulář LP,

tepelná výměna prouděním a zářením, – zápis do sešitu,
led-var-pára v 1 zkumavce, pokus s balonkem, voskem,
horká a studená voda – pokus,

solární elektrárna – záření, solar power plant, tepelné čerpadlo, zásobník,

M6 – 2. čtvrtletní písemná práce

Termín: út 15.1.2019

On-line procvičování většiny příkladů! 

Aritmetika
1) Porovnávání des. čísel: 2.uč 17/7
2) Zápis množiny přirozených čísel – podmínky: 2.uč 18/9
3) Zaokrouhlování des.čísel: 2.uč 19/3, 20/7, 21/8,9
4) Sčítání a odčítání des. čísel: 2.uč 29/7, 26/15, 24/4
5) Násobení des čísel 10,100,1000: 2.uč 33/ 5,6,7
6) Dělení des čísel 10, 100, 1000: 2.uč 35/3,5,6,7
7) Převody jednotek délky a hmotnosti: 2.uč 36/5,6,7, 38/3, 39/6, 40/7

Geometrie:
8) Vzorce pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, náčrtek, označení: 1.uč 56 a 61
9) Výpočet povrchu tělesa – krychle, kvádr – náčrtek, označení, jednotky: 1.uč 72
10) Úhel, označení, řecká písmena, zápis