Archiv autora: Jan Steinbauer

kr Ste PLAVÁNÍ 7.6.219

Plavání s kroužkem
Sportovní kroužek při ZŠ Křesomyslova

 Pá 7.6.2019 od 13:00 – 16:00  (v 13:00 odchod od školy, návrat ke škole do max do 16:15)
Místo: Plavecký areál Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3, 149 00 Praha 4 – Chodov
Mgr. Jan Steinbauer, steinbauerj@zskresomyslova.cz, tel: 604 784 088

Potřeby: plavecké potřeby, ručník, igelitová taška, pití a svačinka dle osobní potřeby, opencard nebo 2x jízdenku na MHD, vše v batůžku, vstup 100,-kč

Eko 9. – Etologie

Etologie – vysvětlení, obrázky, příklady – hodně studia,
Do školy – etologie, ET Psa, ptáci – dokument,
prezentace ke studiu k testu,

Dokument – zamilovaná zvířata, projekt etologie, kočka,
Imprinting – Aj

otázky k testu:

1. Co je to etologie?
2. Kdo se zabýval vývojovými zákony (evolucí)?
3. Podrobné vysvětlení vrozeného instinktivního chování živočichů poskytl: a) I.P.Pavlov b) Nikolaas Tinbergen c) Ernst Mayr
4. Uvedené výrazy správně přiřaď k
a) chování podmíněnému látkovou výměnou
b) dorozumívání živočichů
příjem potravy a/b, zvuková a/b, vyprazdňování a/b, dýchání a/b, dotyková a/b, zraková a/b, chemická a/b, řízení tepelné výměny a/b
5. Kdo se zabýval studiem chování živočichů?
a) Konrád Lorenz b) Charles Darwin
c) Jan Evangelista Purkyně
6. Uveď 3 příklady chování ochranného (obranného).
7. Když se netopýři shlukují do větších skupin, aby udrželi teplotu těla, jedná se o: a) zděděné chování b) chování podmíněné látkovou výměnou c) naučené chování
8. Neoplozené samičky nočních motýlů lákají svými feromony samečky ze vzdálenosti 10 km. Jde o: a) naučené chování b) způsob dorozumívání c) útěk
9. Zaškrtni v nabídce výraz, který je označením pro vrozené chování?
a) instinkt b) echolokace c) metabolismus d) reflex
10. Označ název zvláštní chemické látky, pomocí které se dorozumívají především samci a samice zástupců různých druhů hmyzu. a) hormon b) pesticid c) erytrocyt d) feromon