Archiv autora: Jan Steinbauer

F7- Páky, Otáčivé účinky síly

rovnováha na páce – studium lehké, Páka, druhy a užití v praxi,
malé obrázky nalepené v sešitě + popis
video – pokusy ve třídě – DVOJZVRATNÉ páky, JEDNOZVRATNÉ páky, vysvětlení a rozdělení,

jednoduché stroje pořad v TV, rovnováha  – animacepáky,
Na jedničku: – opak páka kladka, pracovní list 1, List 2

 

F6 – Magnetické vlastnosti látek

Uč. 49 až 58, v 2. lednovém týdnu kontrola sešitů
Z této kapitoly by měly být v sešitě obrázky:
50/1.52,  53/1.58, 57/1.62b, 58/1.63b

Magnety a jejich vlastnosti,  mag. pole a indukční čáry,
zmagnetování látek, pokusy s magnety,

Možnosti referátů:
– druhy magnetů a jejich využití v praxi
– historie zkoumání magnetismu
– magnetické pole Země – význam, využití

M6 – pololetní písemná práce

22.12. byly děti seznámeny s obsahem a příklady k procvičování,
písemná práce na 40 min bude koncem 2. lednového týdne.

On-line procvičování většiny příkladů! 

Aritmetika
1) Porovnávání des. čísel: 2.uč 17/7
2) Zápis množiny přirozených čísel – podmínky: 2.uč 18/9
3) Zaokrouhlování des.čísel: 2.uč 19/3, 20/7, 21/8,9
4) Sčítání a odčítání des. čísel: 2.uč 29/7, 26/15, 24/4
5) Násobení des čísel 10,100,1000: 2.uč 33/ 5,6,7
6) Dělení des čísel 10, 100, 1000: 2.uč 35/3,5,6,7
7) Převody jednotek délky a hmotnosti: 2.uč 36/5,6,7, 38/3, 39/6, 40/7

Geometrie:
8) Vzorce pro výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku, náčrtek, označení: 1.uč 56 a 61
9) Výpočet povrchu tělesa – krychle, kvádr – náčrtek, označení, jednotky: 1.uč 72
10) Úhel, označení, řecká písmena, zápis, konstrukce osy úhlu: 3. uč 11

F7 – pohybové zákony

testtěžiště, stabilita, řešený testy, na str 54 v uč – otázky – příprava k testu, raketa – pokus, výroba, rande, s Fy,

3.NZ video2, 3NZ v hudbě,

Účinky síly, 3 Newtonovy pohybové zákony – setrvačnost, setrvačník,
1NZpodklady ke studiu, stručnější studium zde, setrvačnost ubrus,  rande s Fy,
zákon setrvačnosti,

Pracovní listy – na jedničku,

Eko9 – etické spotřebitelství, biopotraviny

Na 13.12. přinést:
– složku obdrženou během přednášky et.sp.
– vybarvené omalovánky – 2xA4 na konci složky
– pečivo k ochutnávce vzorků biopotravin
– nějakou vlastní biopotravinu

odkaz na film: The Meatrix,
GMO úvod cz přednáška – potraviny, co je GMO – anim cz vysvětlení1,  o GMO2vysvětlení,  o GMO3 vysvětlení, o GMO4 vysvětlení,
o GMO kukuřici – testování risk myši, animovaný o gmo4 risk, anim proti gmo5,
cz proti anti GMO, monsanto a roundap sk,