Archiv autora: Jan Steinbauer

M6 – 4. čtvrtletní písemná práce

Termín:  7.6.2018
Příprava: Možnost doučování – Pondělí 4.6.  a čt 7.6. od 7:00.
Obsah: 4.čtvrtletní písemné práce
1) Násobení a dělení desetinného čísla č. desetinným, určení zbytku, zkouška.
2) Hledání všech dělitelů daného čísla.
3) Určení Největšího Společného Dělitele čísel.  (prvočíselný rozklad č. složeného)
4) Určení nejmenšího společného násobku čísel.
5) Slovní úloha na NSD nebo nsn.
6) Sestrojení výšek Δ , řádné označení. (vrcholy, strany, výšky a průsečík výšek)
7) Těžiště Δ, označení těžnic, středů stran.
8) Sestrojení kružnice opsané Δ . (náčrtek, označení, správné rýsování)
9) Sestrojení  kružnice vepsané Δ.  (náčrtek, označení, správné rýsování)

F7 – Tlak v plynech, atmosféra

příprava k testu, zápisky,

atm. tlak, měření atm. tlaku, atm. tlak a měření v praxi,
tlak plynu v uzavřené nádobě, video, pokus,

přetlak, podtlak a využití v praxi
Manometr, test  č.1 ke studiu a procvičení,
ukázky kalibrátorů tlaku, pokus na podtlak,

pokusy podtlak, vývěva, prostuduj a nauč se,
VYUŽITÍ V PRAXI – od 34 minuty filmu – ukotvení vrtné plošiny pomocí „podtlaku“,
– o jednom vynálezci, manometry – druhy a rozdělení,

tlaková pumpa – výrobek, podtlak, přetlak v praxi, DDÚ: vyrob barometr – jako žolík k testu,
barometr 2. typ, Goethův barometr, další