Archiv autora: Tomáš Najbrt

Sběr papíru

Od středy 29.09. do úterý 5.10. 2021 bude probíhat v naší škole soutěž tříd ve sběru starého papíru. Papír je možné přinést vždy ráno před zahájením vyučování (od 7:25 do 7:55) na školní dvůr (parkoviště), kde bude přistaven velký kontejner. Papír bude zvážen a připsán konkrétní třídě.

(Po dohodě možno papír odevzdávat i v jiném čase. Kontakt: Jan Steinbauer, steinbauer@zskresomyslova.cz, tel: 604 784 088).

 

Formuláře

Čestné prohlášení 1. stupeň

Čestné prohlášení 2. stupeň

Odchod_žáka_z_vyučování

Odhlášení ze školy

Uvolnění_více_dnů

Zápisní list 1.tř.

Zápisní list – přestup

Žádost o odklad PŠD

Žádost o pokračování v ZV (10.rok)

Žádost o přestup do ZŠ

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (1. třída)

Žádost o přijetí k PŠD nešestiletých

Žádost o vzdělávání cizinců

Žádost o_vzdělávání_v_zahraničí

Informovaný souhlas – PCR test – nezletilá testovaná osoba

 

Přihlašování do kroužků

Vážení rodiče,

od pondělí 13. 9. (od 16:00 hod.) do čtvrtka 16. 9. můžete přihlásit své dítě na zájmové kroužky na 1. pololetí tohoto školního roku. Přihlašování bude probíhat přes on-line formulář. Odkaz na něj dostanete ve zprávě přes program Bakaláři před zahájením přihlašování.

Činnost kroužků bude zahájena v pondělí 20.9. Vzhledem k tomu, že jednotlivé kroužky mají omezenou kapacitu, bude v případě vyššího počtu zájemců o zařazení žáka do kroužku rozhodovat čas přihlášení.

Děkujeme za pochopení.