Archiv autora: Tomáš Najbrt

Informace k zápisu do 1. třídy – průběh správního řízení

Žádáme zákonné zástupce dětí spádově náležících a zapsaných do 1. třídy do ZŠ Křesomyslova, kteří byli u zápisu i na další škole, aby nám do 26. dubna potvrdili, zda jejich dítě do naší školy nastoupí. Děkujeme.

Jedná se o děti s následujícími identifikačními čísly: 1902, 1905, 1907, 1911, 1912, 1919, 1921, 1924, 1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1948, 1949, 1955, 1968.

Poté budou zveřejněny výsledky zápisu na školní rok 2019/2020 (Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí do 1. třídy), nejpozději však 3. 5. 2019.

Prázdninový provoz v MŠ a ZŠ – červenec a srpen 2019

Prázdninový provoz je určen pro děti/žáky, které mateřskou nebo základní školu, zřizovanou městskou částí Praha 4, již navštěvují.

Potřebné informace a přihlášky k letnímu provozu dostanou rodiče ve svých kmenových mateřských a základních školách nebo mohou kontaktovat organizačně metodické oddělení odboru školství, prevence a rodinné politiky (OŠ): iva.voleska@praha4.cz, tel. 261 192 131.

Rada městské části Praha 4 schválila usnesením č. 6R–218/2019 ze dne 20. 3. 2019

po dohodě s ředitelkami mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 zajištění provozu mateřských škol v období červenec – srpen 2019 následujícím způsobem:

a) v termínu od 1. 7. do 26. 7. 2019 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou

  • Mateřské školy 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14, (objekt Kotorská)
  • Mateřské školy Matěchova, Praha 4, Halasova 1069
  • Mateřské školy Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22
  • Mateřské školy, Praha 4, Svojšovická 3

 

b) v termínu od 29.7. do 23. 8. 2019 přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou

  • Mateřské školy, Praha 4, Na Zvoničce 13
  • Krčské mateřské školy, Praha 4, Tajovského 1309, (objekt Kukučínova)
  • Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 4

 

c) od 26. 8. 2019 budou v provozu všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 4

 

po dohodě s řediteli základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 přerušení činnosti školních družin od 1. 7. do 31. 8. 2019 v základních školách zřizovaných MČ Praha 4 s výjimkou

 

a) Základní školy, Praha 4, Plamínkové 2, která zajistí činnost školní družiny od 1. 7. do 2.8. 2019

b) Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49, která zajistí činnost školní družiny od 5. 8. do 30. 8. 2019

Obě za podmínky, že každý týden bude přihlášeno v oddělení školní družiny minimálně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně základní školy.

Výše úplaty za školné a stravné najdete v níže uvedených tabulkách.

Další informace – termíny a ceny (PDF)

 

Slavnosti Leonarda da Vinci v naší škole

Vážení rodiče a přátelé školy, zveme Vás na slavnosti Leonarda da Vinci, které se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 v areálu školy od 17:00 hodin

Čeká nás seznámení s renesanční osobností Leonarda da Vinci, středověké trhy, dílničky, dobová ukázka rytířů, krčma s dobovými pokrmy a nápoji, historická ukázka útrpného práva, skákací hrad a jízda na koni, zkrátka mnoho zábavy a možná se dozvíte i něco nového.