Archiv autora: Tomáš Najbrt

Udělejme z Prahy 4 lepší místo!

LM_logoKolik lepších míst vznikne ve školách v Praze 4? Nabízíme 150 000 korun na nejlepší dětské nápady

Praha, 12. dubna 2017 – Další ročník soutěžního projektu o nejlepší nápady na zlepšování základních škol v Praze 4 je v plném proudu. Děti z patnácti zapojených škol diskutují ve výuce o tom, co je to veřejný prostor a vymýšlejí, jak by chtěly vylepšit svou školu a její okolí. A skvělých nápadů se rodí spousta! Soutěží se o 3 x 50 000 korun na tři nejlepší nápady, jejichž realizaci finančně podpoří Česká spořitelna, Česká spořitelna – penzijní společnost, ČEZ ESCO, O2 Czech Republic, ROSSY service a městská část Praha 4. Projekt je realizován pod záštitou radního pro školství a mládež Jaroslava Mítha a radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky. Organizátorem je Lepší místo.

Děti z patnácti zapojených základních škol projdou několika fázemi projektu. Učí se vnímat své okolí v nové perspektivě a přemýšlejí, jak by mohly prostor, ve kterém se pohybují, zlepšit. Své nápady na zlepšení škol mohou posílat do 20. dubna přes aplikaci Lepší místo. „Děti se během soutěže učí zpracovávat své projekty, prezentovat je, být aktivní, a to jsou pro jejich budoucnost nedocenitelné dovednosti. Teorie a praxe jdou ruku v ruce,“ pochvaluje si Jaroslav Míth. „V loňském roce vznikla v rámci tohoto projektu učebna na balkóně na ZŠ Mendíků a venkovní amfiteátr na ZŠ Ohradní. Ale děti přišly s mnoha dalšími skvělými nápady na zlepšení škol a my je v jejich aktivitě chceme znovu podpořit,“ pokračuje Ondřej Růžička.

Společně s vedením jednotlivých škol budou vybrány za každou školu tři nejlepší nápady, které studenti rozpracují do prezentací, v nichž je například i část věnovaná rámcovému rozpočtu. „Vždycky jsme usilovali o to, aby se dařilo všem kolem nás. Stojíme za řadou projektů, které pomáhají k dobrému hospodaření, zapojení do komunitního života a zvyšování finanční gramotnosti. Lepší místo ve škole pro nás představuje kombinaci vše výše zmíněného, a proto nám dává velký smysl,“ objasňuje CSR specialistka Markéta Duchková z ČS. „V Penzijní společnosti České spořitelny věříme v dlouhodobá řešení. Ať už je to ve spoření na stáří nebo v udržitelných investicích. Proto vedle etického penzijního spoření a podpory seniorů, chceme podporovat i mladé. A ve spojení s komunitní prací a možností zvyšování úrovně finanční gramotnosti u dětí, je projekt Lepší místo pro Prahu 4, do kterého se zapojila většina místních škol, tím, co nás oslovuje a kde chceme více pomáhat,“ vysvětluje člen představenstva ČSPS Martin Kopejtko.

Průběh první fáze projektu popisuje Lucie Kolková z Lepšího místa: „Vstupujeme do tříd, povídáme si s dětmi o možnostech, jak vylepšit jejich školu či okolí. Co jim ve škole chybí, jaký je jejich sen? Některé nápady jsou opravdu skvělé, zajímavé a netradiční (od venkovní toalety ve tvaru atomové bomby, až po revitalizaci skleníku či úpravu technických dílen). Děti jsou aktivní a projekt je baví – a to baví i nás!“

Během května děti rozpracují své nápady do PPT prezentací a budou mít možnost konzultovat své projekty a jejich zpracování se specialisty z řad partnerů. „Podporujeme děti a mladé lidi, protože věříme, že čím dříve začnou vnímat, že oni sami mohou změnit veřejný prostor, tím hlouběji v nich zakoření touha podílet se na jeho vylepšování,“ uzavírá Marie Mališková za O2 Czech Republic.

Z každé školy postoupí jeden vybraný projekt do finále a svůj hlas bude moci získat každá škola i během veřejného hlasování, které bude probíhat od 28. 5. do 8. 6. na portálu Lepšího místa. V úterý 12. června čeká děti velké finále před nezávislou porotou. Na základě veřejného hlasování a hlasování poroty pak budou vyhodnoceny tři nejlepší nápady, jejichž realizaci podpoří Česká spořitelna, Česká spořitelna – penzijní společnost, ČEZ ESCO, O2 Czech Republic a městská část Praha 4.

Zajímá vás, jaké nápady se urodí v hlavách dětí z patnácti zapojených škol v Praze 4?

Sledujte:

www.lepsimisto.cz

https://www.facebook.com/lepsimisto/

praha4_A5_screen1 praha4_A5_screen2-1

Naše škola pořádala 2. ročník pěvecké soutěže Zpívá celá 4

DSC_1328Tři oříšky pro Popelku, Morituri te salutant nebo A million dreams zněly skladby v úterý 13. března divadelním sálem základní školy v Křesomyslově ulici v Praze 4. Tři desítky malých umělců z 11 škol městské části tu soutěžily v sólovém zpěvu v 2. ročníku akce „Zpívá celá čtyřka“. Záštitu nad soutěží převzal místopředseda ODS Praha 4 a radní pro školství Jaroslav Míth. Za naši školu se účastnili Sean Fearon, Nela Musilová a Kateřina Pavlíčková.

Celý příspěvek

Co nás ještě ve školním roce čeká

LogoZS13.3.DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  8:00 – 17:00 h. V odpoledních hodinách možnost konzultací  s jednotlivými vyučujícími.

27.3. –  VELIKONOČNÍ TRHY + DRUŽINOVÁ AKADEMIE + DOBROČINNÝ BAZAR

 

4.4. a 5.4.ZÁPIS do 1. TŘÍDY

19.4.TŘÍDNÍ SCHŮZKY

30.4. a 7.5.ŘEDITELSKÉ VOLNO

2.5.FOTOGRAFOVÁNÍ třídních kolektivů

30.5.ŠKOLA NANEČISTO pro budoucí prvňáčky

4. – 8.6.PRŮVODCI na zámku Sychrov

7.6.infoSCHŮZKA pro rodiče budoucích prvňáků

27.6.VERNISÁŽ výtvarných prací žáků školy

Informace o ZÁPISU k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019

dodZápis do 1.třídy se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2018 v době od 14.00 do 18.00 hod.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházky. Dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Celý příspěvek

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje

image001Průběžné poznatky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) z terénu stále více nasvědčují tomu, že začátek školního roku po návratu dětí z letních prázdnin již dávno není tím nejfrekventovanějším obdobím výskytu vší mezi dětmi v pražských mateřských a základních školách. Plodným obdobím pro parazita typu vší je totiž také právě probíhající zima, kdy děti nosí šály a čepice. Tyto zimní doplňky oděvu usnadňují přenos vší mezi dětmi. Ty se tak dnes ve školách a školkách mohou vyskytnout v podstatě kdykoliv během školního roku. Od roku 2012 není zákonná oznamovací povinnost hlásit výskyt vší orgánům ochrany veřejného zdraví, tj. místně příslušné hygienické stanici, v Praze pak Hygienické stanici hlavního města Prahy. K údajům o výskytu onemocnění pedikulóza způsobovaného vešmi ve školských zařízeních se přesto HSHMP dostává a to na základě desítek dotazů rodičů, škol či Pražanů. HSHMP proto v dané souvislosti apeluje především na rodiče, aby věnovali případnému výskytu vší u svých dětí mimořádnou pozornost a situaci v rodině v žádném případě nepodceňovali.

Bližší podrobnosti obsahuje tisková zpráva.

Uvítáme, pokud informaci postoupíte také školám v působnosti Vašeho správního obvodu.

Děkujeme za spolupráci, klidný den,

Mgr. ZBYNĚK BOUBLÍK
TISKOVÝ MLUVČÍ

Zpívej, Křesomysle, zpívej!

logo_ZKZ_starVe středu 21. února se uskutečnil další ročník školní pěvecké soutěže Zpívej, Křesomysle, zpívej! v sólovém zpěvu jednotlivců. Soutěže má rok od roku vyšší úroveň a tak jsme si letos mohli vyslechnout tradiční i populární písně ve velmi dobré kvalitě. Ve třech kategoriích soutěžilo 19 žákyň a žáků od 1. do 9. ročníku. V nejmladší kategorii (1. – 2. ročník) zvítězila Agáta Kohoutková ze 2.A; ve střední kategorii (3. – 4. ročník) se na první pozici umístila Nela Musilová ze 4.A; nejstarší kategorii vyhrála Kateřina Němečková ze 7.A. Již teď se těšíme na další ročník a budeme držet palce těm, kteří se zúčastní pěvecké soutěže Zpívá celá 4, ve které soutěží žáci a žákyně ze škol celé Prahy 4, a jejíž druhý ročník opět pořádá naše škola 13. března 2018.

Vzdělaní učitelé, úspěšní žáci

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004405

Výzva

Výzva č. 02_16_023 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
– šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

II/1.1 – Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/2.1a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost

II/2.8 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

II/2.10 – Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

II/2.11 – Tandemová výuka na ZŠ

II/2.12 – CLIL ve výuce na ZŠ

II/2.13a – Nové metody ve výuce na ZŠ Čtenářská gramotnost

II/2.13b – Nové metody ve výuce na ZŠ Matematická gramotnost

II/3.2 – Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

II/3.3 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 671 914,00
Dotace EU 335 957,00
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 335 957,00
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %

Doba realizace

02/2017 – 01/2019