Archiv autora: Tomáš Najbrt

Dny otevřených dveří

dodVážení rodiče našich současných i případných budoucích žáků, zajímá-li Vás, jak to u nás ve škole chodí a jakým způsobem děti pracují, pak využijte možnosti a přijďte se podívat na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se uskuteční ve středu 21. února a v úterý 13. března 2018 vždy od 8 do 11 hodin.

Těšíme se na Vás!

Krásné Vánoce a šťastný rok 2018

pf_18Na závěr nejkratšího adventu za posledních jedenáct let přejeme všem našim žákům a žákyním, taktéž jejich rodičům a dalším přátelům školy. krásné a radostné prožití vánočních svátků!

Poslední týden jsme si každé ráno vánoční atmosféru přivolávali zpěvem koled a vánočních písní a věříme, že se skrze naše prozpěvování dostane prostřednictvím dětí do všech domovů.

Přejeme vám také šťastné a lehké vykročení do nového roku a do zbývajících měsíců roku školního!

Naši žáci vyhráli soutěž Pražský pramen!

Pp foto 3 2017Od září probíhal jubilejní 10. ročník přírodovědné soutěže „Pražský pramen“. Pořadatelem je každoročně Gymnázium Botičská za podpory Přírodovědecké fakulty UK, pražské Zoologická zahrady a Magistrátem HMP.  Letošním tématem soutěže byl MIKROSVĚT.

Soutěž měla 3 kola. Z celkového počtu 3424 účastníků se do 2. kola, do něhož postoupilo 141 žáků, kvalifikovali 4 žáci z naší školy: Anička Šafránková a Jáchym Žalud z 8.A, David Tichý z 8.B a Pavel Tichý z 9.A.

Druhé kolo bylo velice náročné, plné domácích pokusů a vědeckého bádání. Cenným byl tedy postup dvou našich žáků Davida a Pavla Tichého mezi 30 nejlepších finalistů.

Finále se konalo od 26. do 28. listopadu. Finalisti absolvovali několik exkurzí, přednášek a praktických pokusů nejen z biologie. Hodnocena byla jejich praktická činnost a závěrečný test.

Naši žáci nakonec obsadili první dvě místa: Pavel Tichý se stal absolutním vítězem soutěže, jeho mladší bratr David se umístil jako druhý.

Gratulujeme  oběma bratrům ke skvělému umístění, děkujeme jim za vynikající reprezentaci školy a přejeme jim další úspěchy!!!

Dnešní vánoční trhy

Přijďte na naše vánoční trhy ve středu 6. prosince od 16.00 hodin.

Čeká Vás občerstvení (párky v rohlíku, vánoční pečivo, horké nápoje). Atmosféru přicházejících Vánoc dokreslí koledy v podání Vašich dětí:

 

 

16.00 Zahájení

Koledy – živé vystoupení

  1. Mateřská školka – předškoláci: Koleda, Za pár dní
  2. 1. B: Sněží
  3. 1. A: Rolničky
  1. 3. A: Zima, Bílé Vánoce
  2. 8. třídy a 7. A: Pásli ovce Valaši
  3. 2. A: Štěstí, zdraví
  1. 6. A: Nesem vám noviny
  2. 5. A: Vánoce, vánoce
  3. 4. A: V jeslích dítě spinká
  4. Učitelský sbor: Narodil se Kristus Pán

Objednejte si vánoční dekorace

V galerii si můžete vybrat a objednat vánoční dekorace vyrobené pod vedením paní učitelky Svobodové na e-mailové adrese: mosvobodova@seznam.cz (v e-mailu uveďte číslo (1-29), pod kterým je předmět vystaven v galerii).

Vánoční trhy 2017

Ještě doma nemáte vánoční výzdobu? Chybí Vám drobné dárky? Přijďte na naše vánoční trhy ve středu 6. prosince od 16 hodin.

Čeká Vás občerstvení (párky v rohlíku, vánoční pečivo, horké nápoje). Atmosféru přicházejících Vánoc dokreslí koledy v podání Vašich dětí.

 

Těšíme se na Vás      

ZŠ Křesomyslova

Co znamená dobře číst – workshop

map4V rámci naplňování cílů projektu MAP – místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 4, je připraven na čtvrtek 23. listopadu 2017 v Základní škole Poláčkova 1067, Praha 4 od 16.00 hodin do 18.00 hodin workshop na téma Co znamená dobře číst.

Co mohou dělat rodiče a prarodiče pro to, aby naše děti a vnoučata četly s chutí a s porozuměním? Jak může rodina přispět k dobrému vztahu dítěte ke čtení? Jak dítě rozečíst a jak mu později pomáhat při překonávání čtenářských krizí? Jak spolupracovat se školou, aby se domácí úsilí a snahy školy navzájem podporovaly? Co vše by se mělo dítě naučit, aby dobře četlo, a co to tedy dnes znamená dobře číst.

Průvodcem odpoledne bude  PhDr. Hana Košťálová, ředitelka expertní rady projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ a odbornice v oblasti čtenářské gramotnosti a proměny školní kultury.

Na setkání jsou zváni všichni občané, kteří mají zájem o rozvoj školství nejen
na území Prahy 4.

The Fifth of November

Remember, remember!
The fifth of November,
The Gunpowder treason and plot;
I know of no reason
Why the Gunpowder treason
Should ever be forgot!


Guy Fawkes and his companions
Did the scheme contrive,
To blow the King and Parliament
All up alive.
Threescore barrels, laid below,
To prove old England’s overthrow.
But, by God’s providence, him they catch,
With a dark lantern, lighting a match!
A stick and a stake
For King James’s sake!
If you won’t give me one,
I’ll take two,
The better for me,
And the worse for you.
A rope, a rope, to hang the Pope,
A penn’orth of cheese to choke him,
A pint of beer to wash it down,
And a jolly good fire to burn him.
Holloa, boys! holloa, boys! make the bells ring!
Holloa, boys! holloa boys! God save the King!
Hip, hip, hooor-r-r-ray!

zdroj: http://www.potw.org/archive/potw405.html

Zvýšení příspěvků SRPŠ

LogoZSNa letošních prvních třídních schůzkách, které se konaly ve čtvrtek 14. září bylo ve všech třídách schváleno zvýšení příspěvků pro Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ) při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, na 500 Kč na rodinu.

Děkujeme vám za vaši podporu!

Rada SRPŠ

Přivlastňovací pád

TN_smallHezký den,

v říjnu jsme opakovali sloveso „mít“, tedy vazbu have got/has got. S vlastnictvím jsou spojena přivlastňovací zájmena a přivlastňovací pád (possessive case – v češtině vysvětleno např. ZDE).  Také rozšiřujeme slovní zásobu a to zejména o slovíčka z lekcí 1 a 2 v učebnici (nejen ta vybraná na konci každé lekce). Věnovali jsme se také poslechu, ve kterém mají děti možnost slyšet rodilého mluvčího a zlepšit svoje komunikační dovednosti. Děti by měly věnovat pozornost také slovní zásobbě a úkolům z rozšiřujících pracovních listů.

V žákovských knížkách mají děti zapsáno hodnocení za uplynulé dva měsíce a to v kategoriích: práce v hodině, domácí příprava, komunikace a gramatika.

tn