Archiv autora: Tomáš Najbrt

Závěr školního roku

Již tradičně se ve čtvrtek 27. června celá škola sešla v dolní tělocvičně, abychom společně zrekapitulovali uplynulý školní rok, který byl opět naplněn celou řadou zajímavých akcí a úspěchů jednotlivců ve sportovních i uměleckých soutěžích. Paní ředitelka s paní zástupkyní na podiu ocenily žákyně a žáky, kteří reprezentovali školu malými dárky.

Poslední školní den žáci dostali vysvědčení za svoji práci. Rozloučili jsme se také s 9. ročníky, které připravily poslední zvonění v plážovém stylu. Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě!

Všem žákům, rodičům a přátelům školy přejeme krásné léto a klidné prázdniny!

Slavnosti Leonarda da Vinci se opravdu vydařily!

Ve čtvrtek 20. června se u nás konaly slavnosti Leonarda da Vinci. Pro návštěvníky byly ve třídách připraveny prezentace s renesanční daVinciovskou tematikou. Na zahradě pak probíhaly středověké trhy s výborným občerstvením, které mělo jedinou chybu: velmi brzy došlo! Ti, kdo přišli, a byl to opravdu velký zástup dospělých i dětí, se mohli svézt na koních, shlédnout šermířský souboj nebo si poslechnout středověkou hudbu v podání hudební skupiny Ergo. Počasí nám přálo, velká letní bouře počkala, až slavnosti skončí a až pak trochu přistřihla křídla Leonardovu létajícímu stroji, ze kterého mistr celé slavnosti z oblohy pozoroval.