Sběr papíru

Od středy 29.09. do úterý 5.10. 2021 bude probíhat v naší škole soutěž tříd ve sběru starého papíru. Papír je možné přinést vždy ráno před zahájením vyučování (od 7:25 do 7:55) na školní dvůr (parkoviště), kde bude přistaven velký kontejner. Papír bude zvážen a připsán konkrétní třídě.

(Po dohodě možno papír odevzdávat i v jiném čase. Kontakt: Jan Steinbauer, steinbauer@zskresomyslova.cz, tel: 604 784 088).