Škola opět uzavřena pro prezenční výuku

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády ČR (krizové opatření č. 200 ze dne 26.února 2021) se od 27. února do 21. března 2021 zakazuje přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole. Výuka těchto ročníků bude probíhat distančně stejně jako výuka vyšších ročníků.

Přeji nám všem velkou míru trpělivosti, pevné zdraví a děkuji za Vaši vstřícnost a pomoc, která je právě u těch nejmenších, ale i u těch větších při distanční výuce tak potřebná.
Držme si všichni palce…

Mgr. Hana Holmanová