Letní školní družina 2020

Vážení rodiče,

Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3. 6. 2020 schválila zajištění provozu školních družin v základních školách v období červenec – srpen 2020 následovně:

a) v termínu od 1. 7. do 3. 7. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4

b) v termínu od 7. 7. do 31. 7. 2020 zajištění provozu ŠD v ZŠ Filosofská, ZŠ Křesomyslova a ZŠ Na Líše

c) v termínu od 3. 8. 2020 do 21. 8. 2020 zajištění provozu ve Škole Kavčí hory,  ZŠ Na Planině a  ZŠ U Krčského lesa

d) v termínu od 24. 8. do 31. 8. 2020 přerušení činnosti školních družin ve všech základních školách zřizovaných MČ Praha 4

e) od 1. 9. 2020 budou v provozu všechny základní školy a ŠD zřizované MČ Praha 4

Pro zájemce o prázdninový provoz ŠD je pro žáky z naší základní školy přednostně určena

v měsíci červenci – Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

v měsíci srpnu –  Škola Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠS,  Praha 4, K Sídlišti 840

 

Přihlášky k prázdninovému provozu v ZŠ Křesomyslova a ve Škole Kavčí hory získáte:

  • na webových stránkách příslušných ZŠ
  • ve své kmenové ZŠ

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné:

  • zaslat elektronickou poštou nebo datovou schránkou do příslušné ZŠ, nejpozději
    do 16. 6.2020 do 17.00 hodin; při odeslání přihlášky je nutné zároveň uhradit školné a případné stravné – pokud žák bude ve škole obědvat (č. účtu a kontaktní údaje naleznete na přihlášce)
  • doručit poštou do příslušné ZŠ, nejpozději do 16. 6. 2020 do 17.00 hodin a uhradit stravné (převodem na účet uvedený na přihlášce)
  • doručit osobně do příslušné ZŠ, a to dne 16. 6. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin a zároveň na místě uhradit stravné

S ohledem na provedený průzkum a zjištění předběžného zájmu o umístění žáků do letní prázdninové družiny je kapacita ZŠ Křesomyslova a Školy Kavčí hory dostačující. Předpokládáme umístění všech přihlášených žáků.

Tyto pokyny jsou platné v případě, že budou i nadále platit současná hygienická opatření. V případě, že dojde na základě rozhodnutí  MŠMT a hygieniků ke změně, budou rodiče informováni na webových stránkách svých škol.

 

PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení

Červenec ZŠ Křesomyslova:

Informace k provozu letní školní družiny v Základní škole, Praha 4, Křesomyslova 2

PŘIHLÁŠKA LŠD Křesomyslova

Režim LŠD v ZŠ Křesomyslova

Srpen ZŠ Kavčí Hory:

PŘIHLÁŠKA LŠD Kavčí Hory

Rozsah docházky LŠD Kavčí Hory