Zpívej, Křesomysle, zpívej! 2019 zná své vítězky

Ve čtvrtek 28. února se v naší škole uskutečnil další ročník soutěže jednotlivců v sólovém zpěvu Zpívej, Křesomysle, zpívej! Soutěže se zúčastnilo 23 žákyň a žáků naší školy, kteří porotě ve složení: paní ředitelka H. Holmanová, paní učitelka E. Burdová za 1. stupeň a pan učitel T. Najbrt za druhý stupeň, zazpívali řadu lidových i umělých písní. Protože se soutěž letos konala v rámci dne otevřených dveří, přišli se na soutěžící podívat a zároveň je podpořit i rodiče. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1. a 2. stupeň. Na 1. stupni zvítězila Karolína Paukertová, na 2. stupni Kateřina Pavlíčková. Vítězky byly svým vítězstvím zároveň nominovány do pěvecké soutěže pro celou Prahu 4, kterou rovněž pořádá pod záštitou paní místostarostky I. Kotvové, naše škola.