Ptáci na obzoru

V pátek 1. února 2019 proběhla v naší škole přednáška organizace Ornita, která působí v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), s názvem „Ptáci na obzoru“. Kromě povídání a videí o ochraně volně žijících ptáků viděli žáci ukázky živých ochočených dravců. Nejvíce se dětem líbil luňák červený.