Učivo na září 2018

Český jazyk: opakování:

 • věta, slovo, slabika, písmeno
 • velké písmeno na začátku věty, ve jméně
 • druhy vět
 • význam slov (antonyma, synonyma, slova lichotivá, hanlivá)
 • slova významem nadřazaná, podřazená, souřadná

Matematika: opakování

 • čtení, zapisování a porovnávání čísel do 100
 • řád desítek a jednotek
 • orientace na číselné ose
 • vzestupná i sestupná řada čísel do 100
 • řešení a vytváření slovních úloh v oboru do 100
 • násobení a dělení v oboru malé násobilky
 • bod, přímka, polopřímka, úsečka dané velikosti

Prvouka:

 • přednosti a nedostatky v chování lidí (důsledky, řešení problémů..)
 • rodina úzká i širší (nové pojmy tchýně, tchán, švagr, švagrová, neteř, synovec, zeť, snacha)
 • stavba těla houby, třídění na jedlé a jedovaté

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.