Kroužky 2017/2018 včetně cen

skola_enfasseI v letošním roce nabízíme pestrou nabídku kroužků a zájmových aktivit:

OVOV – D. Bärtlová, I. Neradová, pondělí 14:00-15:30 hodin. 1. skupina ročník 2009. Cena 700 Kč.

OVOV – D. Bärtlová, I. Neradová, pondělí 14:00-15:30 hodin. 2. skupina ročník 2008 a starší. Cena 700 Kč.

Akvaristika – D. Bärtlová, pátek 14:00-14:45 hodin. Od 2. ročníku. Cena 400 Kč.

Šikovné ručičky – M. Svobodová, pondělí 14:00-15:30 hodin. Od 4. ročníku. Cena 800 Kč.

Flétna – V. Zemková, čtvrtek 14:00-14:45 hodin. Cena 400 Kč.

Dramatický kroužek – V. Zemková, úterý 14:00-15:30 hodin. Cena 700 Kč.

Miniházená – J. Vtípil, středa 14:00-15:30. 1. stupeň. Rozdělení dle (1. – 5. třída) dle počtu přihlášených. Cena 700 Kč.

Pingpong a jiné sportovní hry – J. Steinbauer, pátek, 14:00-15:30. 3. – 9. ročník. Cena 700 Kč.

Turistický kroužek a deskové hry – J. Steinbauer, úterý 14:00-15:30. 3. – 8. ročník. Cena 700 Kč.

Florbal – P. Piech (Olymp Praha), úterý 14:15-15:00. 1. – 6. třída. Cena 500 Kč.

 

Přihlášky obsažené v občasníku ZŠ Křesomyslova KŘESOMYŠLENKY odevzdávejte do středy 13. 9. 2017. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 18. 9. 2017. Kroužky budou otevřeny podle naplněnosti. Platby za kroužky (kromě florbalu) převeďte na účet školy: 62296329/0800 (s variabilním symbolem, který je uveden v žákovské knížce!).  Kroužky, které zajišťují jiné organizace (florbal) budou hrazeny přímo jejich vedoucím. Uvedené ceny platí pouze pro jedno pololetí.

Nově nabízíme:

Kroužky vedené ak. malířkou Kamilou Šilhánovou (nejen pro děti) a všesportovní kroužek:

Pondělí 15:00 – 17:00 hodin: VÝTVARNÝ ATELIER 1 VČETNĚ KERAMIKY (výtvarná přípravka 2). 1. – 4. třída a předškolní. Individuální hravé výtvarné poznávání světa a výtvarné tvoření pomocí výtvarných technik kresby, malby, grafiky, modelování z nejrůznějších materiálů včetně keramiky; výtvarné projekty-ve spolupráci např. s hudebním, tanečním či dramatickým oborem  a společné výstavy). Cena 1100 Kč.

Pondělí 17:00 – 19:00 hodin: VÝTVARNÝ ATELIER 2 VČETNĚ KERAMIKY. (3. – 6. třída). Individuální hravé výtvarné poznávání světa a výtvarné tvoření pomocí výtvarných technik kresby, malby, grafiky, modelování z nejrůznějších materiálů včetně keramiky; výtvarné  projekty i mezioborové ve spolupráci např. s hudebním, tanečním či dramatickým oborem a společné výstavy). Cena 1100 Kč.

Pondělí 19:00 – 21:00 hodin: GRAFIKA, MALBA; (vlastní tvorba). PŘÍPRAVA NA VYSOKÉ VÝTVAR. ŠKOLY (studij. kresba, malba, grafika, prostorov. vytváření, dějiny um). Středoškoláci, vysokoškoláci, dospělí). Cena 1000 Kč.

Středa 16:00 – 18:00 hodin: VÝTVARNÝ ATELIER 3. (3. – 9. třída). Individuální hravé výtvarné poznávání světa a výtvarné tvoření pomocí výtvarných technik kresby, malby, grafiky, modelování z nejrůznějších materiálů včetně keramiky; výtvarné projekty i mezioborové a společné výstavy) VČETNĚ PŘÍPRAVY NA STŘEDNÍ VÝTVARNÉ ŠKOLY (studijní kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, dějiny umění). Cena 1100 Kč.

Středa 18:00 – 20:00 hodin: ANIMOVANÝ FILM  A  VIDEOART. (4. – 9. třída). Tvorba krátkých animovaných filmů. Tvorba scénáře, výtvarné  návrhy, animace s využitím různých technik – klasické i počítačové. Po finální postprodukci – střih obrazu a ozvučení filmu. Technika kresleného, ploškového a poloplastického filmu. Animace loutky. Animace předmětů a materiálů (např. animace hlíny). Technika pixilace. Experimentální techniky. Účast na festivalech a soutěžích. Cena 900 Kč.

Pátek 13:30 – 15:30 hodin: ATELIÉROVÁ  ŠKOLIČKA (výtvarná přípravka 1). (1. – 4. třída a předškolní). Děti se hravou formou seznamují a objevují svět pomocí přípravných výtvarných technik kresby malby, grafiky, modelování včetně keramiky; jsou motivovány i tancem, hudbou, slovem s využitím artefiletiky. Cena 850 Kč.

Pátek 15:30 – 17:30 hodin: VÝTVARNÝ ATELIER 4 VČETNĚ KERAMIKY. (1. – 5. třída). Individuální hravé výtvarné poznávání světa a výtvarné tvoření pomocí výtvarných technik kresby, malby, grafiky, modelování z nejrůznějších materiálů včetně keramiky; výtvarné projekty a společné výstavy. Cena 1100 Kč.

Pátek 17:30 – 19:00: VÝTVARNÝ ATELIER 5  VČETNĚ   KERAMIKY. (2. – 6. třída). Individuální hravé výtvarné poznávání světa a výtvarné tvoření pomocí výtvarných technik kresby, malby, grafiky, modelování z nejrůznějších materiálů včetně keramiky; výtvarné projekty a společné výstavy. Cena 1100 Kč.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.